Phòng khách sạn

Superior - 25 m2

950,000++ VND / Đêm
Chi tiết

Deluxe - 28 m2

1,100,000++ VND / Đêm
Chi tiết

Premium Deluxe - 32 m2

1,250,000++ VND / Đêm
Chi tiết

Executive Deluxe - 35 m2

1,480,000++ VND / Đêm
Chi tiết